สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) (สสนก.)

ผลงาน


ห้องปฏิบัติการติดตามสถานการณ์ และห้องบัญชาการ (War Room): สามารถรับ-ส่งสัญญาณเสียงให้สื่อสารกันระหว่างห้องบัญชาการ และห้องวิเคราะห์สถานการณ์ได้ ติดตั้งลำโพงหลักที่เหมาะสมกับลักษณะห้องบัญชาการ และห้องวิเคราะห์สถานการณ์ ติตตั้งอุปกรณ์ที่รองรับงานนำเสนอพรีเซนต์ และสื่อมัลติมีเดียต่างๆ และส่งสัญญาณระหว่าง 2 ห้องผ่านระบบ Network (AV over IP) ได้เป็นอย่างดี ติดตั้งลำโพงเพดานที่สามารถกระจายเสียงได้ทั่วทั้งห้องบัญชาการ และมีชุดประชุมไร้สายที่สามารถพูดตอบโต้สื่อสารกันระหว่างห้องบัญชาการ และห้องวิเคราะห์สถานการณ์ ติดตั้ง Video Wall ที่รองรับสื่อมัลติมีเดียได้พร้อมกันสูงสุด 16 จอในเวลาเดียวกัน มีขนาด 55” แบบ 6×3 และมีขอบเชื่อมต่อกันระหว่างจอน้อยกว่า 1.8 มิลลิเมตร รวมไปถึงระบบภาพและเสียงมีการรองรับการประชุมทางไกลร่วมกับหน่วยงานอื่นๆภายนอกได้ และรวมไปถึงมีระบบไฟที่สามารถควบคุมการหรี่ไฟในห้อง

ห้องประชุมสำหรับคลังข้อมูลน้ำ : จุดเด่นของห้องคือไมโครโฟนชุดประชุมชนิดฝังโต๊ะ (Flush Mount) ทำให้โต๊ะประชุมมีความสวยงาม และยังคงรักษาคุณภาพของเสียงได้เป็นอย่างดี

รูปภาพ


 

เทคโนโลยี


    • AMX
    • ATLONA
    • AUDIO-TEHCNICA
    • BIAMP
    • CLOCKAUDIO
    • CRESTRON
    • EXTRON
    • IMAGSYSTEM
    • LUMENS
    • PHILIPS ENTERTAINMENT
    • QSC
    • SHURE
    • TANNOY