โรงแรมคาร์ลตัน กรุงเทพฯ สุขุมวิท

นอกจากการที่โรงแรมคาร์ลตัน กรุงเทพ สุขุมวิท จะมีโลเคชันที่อยู่ใจกลางเมือง เดินทางสะดวกสบาย ใกล้แหล่งช็อปปิ้งแล้ว การให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีของระบบภาพและเสียงที่นำมาใช้นั้น ก็มีความสำคัญมากกับทางโรงแรมเช่นเดียวกัน เพื่อให้มั่นใจว่าโรงแรมสามารถรองรับการสังสรรค์ทางธุรกิจ และโอกาสทางสังคมของลูกค้าที่มาใช้งานได้อย่างคุ้มค่า และครอบคลุมการใช้งานได้อย่างเหมาะสม

รูปภาพ


เทคโนโลยี


  • AMX
  • ATLONA
  • AUDIO-TECHNICA
  • BIAMP
  • BRIGHTSIGN
  • DA-LITE
  • iMAGESYSTEM
  • KLARKTEKNIK
  • LAB.GRUPPEN
  • LUMENS
  • QSC
  • TASCAM
  • TANNOY