Lastest News Vichai Group

Music Tribe ได้มา Update สินค้า Lab.Gruppen, Lake และ Tannoy

บริษัท ดิจิตคอนโทรล จำกัด ผู้นำเข้า และตัวแทนจำหน่ายสินค้าในกลุ่ม Music Tribe ได้รับเกียรติจาก Mr. Remo Orsoni, Friends Solutions Leader จาก MUSIC Tribe Services SG Pte. Ltd. ได้มาจัดการจัดอบรม Update สินค้า

SHURE เปิดตัวผลิตภัณฑ์ชุดประชุมรุ่นใหม่

การสัมมนาแนะนำผลิตภัณฑ์ชุดประชุมรุ่นใหม่ SHURE Microflex Complete (MXC) และ Microflex Complete Wireless (MXCW) ซึ่งงานสัมมนาครั้งนี้ มีผู้เชี่ยวชาญจาก SHURE และทีมงานของ บริษัท วิชัยเทรดดิ้ง (1983) จำกัด

หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก่อตั้งขึ้นในปี 2460 โดยเป็นหนึ่งในสถาบันอุดมศึกษาที่มีเกียรติและชื่อเสียงโด่งดังที่สุดของไทย หอประชุมใหญ่ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี 2482 โดยได้แรงบันดาลใจจากสถาปัตยกรรมศิลปะแบบไทย

Sofitel So Bangkok

โซฟิเทล โซ กรุงเทพฯ เป็นอาคารสูง 30 ชั้น ตั้งตระหง่านกลางใจเมืองหลวง ผนังด้านหน้าอาคารที่สวยงามของโรงแรมแห่งนี้ช่วยตอกย้ำถึงความตระหง่านเหนือขอบฟ้าของกรุงเทพฯ ตัวโรงแรมทอดเงาอยู่บริเวณมุมถนนสาทรเหนือตัดกับถนนพระราม 4

SE Asia Center (SEAC)

ศูนย์พัฒนาผู้นำและผู้บริหารระดับสูง ผู้ดำเนินธุรกิจด้านการให้บริการด้านการศึกษา และการฝึกอบรม โดยให้บริการเช่าห้องประชุมเพื่อการอบรมพัฒนาศักยภาพ ให้แก่เจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน และองค์กรต่างๆ

ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2

ศาลาว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มีโครงการจัดสร้างครุภัณฑ์ประกอบอาคาร จัดหาครุภัณฑ์ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อติดตั้งที่อาคารธานีนพรัตน์ และอาคารสภา ซึ่งตั้งอยู่ในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2

วชิราวุธวิทยาลัย

วชิราวุธวิทยาลัย เป็นโรงเรียนประจำชายล้วน สถาปนาขึ้นโดยพระบาทสมเด็จ-พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ภายในโครงการ ทางโรงเรียนต้องการให้บริษัทฯ จัดหาโสตทัศนูปกรณ์เพื่อใช้งานภายในห้องอเนกประสงค์ และห้องประชุม 302

ธนาคารกรุงไทย

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เป็นสถาบันการเงินที่มีกระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานรัฐที่กำกับดูแล ปัจจุบันมีสาขาทั้งสิ้น 1210 สาขา โดยธนาคารกรุงไทยอาคารนานาเหนือ มีความต้องการงานปรับปรุง และพัฒนาระบบโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุมผู้บริหาร 21 ที่นั่ง ชั้น 16

SCB Academy

SCB Academy จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาความรู้ และความสามารถให้แก่ พนักงานของธนาคาร เพื่อให้พร้อมสำหรับการก้าวไปสู่การเป็น Digital Bank ในอนาคต โดยพื้นที่ภายในโครงการ อยู่ภายในอาคารอีสทาวเวอร์ ชั้น 18 – 19