Vichai Trading Conference Systems

Conference Systems

Televic Conference – ปัจจัยสำคัญ สำหรับการประชุมในองค์กรของคุณ

จัดการประชุมในหน่วยงานด้วยระบบเสียงทรงคุณภาพ กล้องอัตโนมัติ และระบบเสริมอย่างการบันทึกการประชุม และการลงคะแนนทางอิเล็กทรอนิกส์ (และอื่น ๆ อีกมากมาย)

Televic Conference – Confidea Flex l G4 Wireless

ให้การประชุมยุคใหม่ง่ายดายยิ่งขึ้น ด้วย Confidea Flex l G4 Wireless เทคโนโลยีไร้สายและไร้กังวล 100%