หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผลงาน


ปัจจุบันหอประชุมใหญ่ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับการติดตั้งระบบแสงสว่างและโสตทัศนูปกรณ์ทันสมัยที่ผนวกรวมเข้ากับการตกแต่งภายในของตัวอาคารอย่างระมัดระวัง ระบบเสียงหลักได้เลือกใช้ลำโพงของ Tannoy โดยคุณ Phicht Ngantubtim ชี้แจงว่า “ลำโพงของ Tannoy ให้เสียงที่มีคุณภาพและมีระดับแรงดันเสียงดี จึงเหมาะสมสำหรับการใช้งาน จุดที่ติดตั้งลำโพงค่อนข้างสูงด้วย จึงจำเป็นต้องใช้ลำโพงที่มีประสิทธิภาพระดับสูงเพื่อให้เสียงที่ได้ยินทั่วถึงทั้งหอประชุม” สรุปได้ว่าการติดตั้งระบบที่หอประชุมใหญ่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นงานที่ไม่ซับซ้อน พร้อมทั้งคำนึงถึงความสวยงามของสิ่งปลูกสร้างเป็นพิเศษ ระบบโสตทัศนูปกรณ์ใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และทางมหาวิทยาลัยก็ยินดีกับผลลัพธ์ที่ออกมา

รูปภาพ


 

เทคโนโลยี


  • TANNOY
  • QSC
  • BIAMP
  • Audio-Technica
  • dnp
  • Panasonic