สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) (สสน.)

ผลงาน


ห้องปฏิบัติการติดตามสถานการณ์ และห้องบัญชาการ: รับ-ส่งสัญญาณภาพและเสียงระหว่างห้องบัญชาการ และห้องวิเคราะห์สถานการณ์ได้ ผ่านระบบ Network ติดตั้งลำโพงหลักที่เหมาะสมกับลักษณะของห้อง อุปกรณ์สามารถรองรับงานนำเสนอพรีเซนต์ และสื่อมัลติมีเดียต่างๆ มีชุดประชุมไร้สายที่รองรับการใช้งานที่มีความหลากหลายและมีเทคโนโลยีป้องกันการดักฟัง รวมไปถึงสแกนหาสัญญาณใหม่เมื่อถูกรบกวนได้ ระบบภาพติดตั้ง Video Wall ที่รองรับสื่อมัลติมีเดียได้พร้อมกันสูงสุด 16 จอในเวลาเดียวกัน มีขนาด 55” แบบ 6 x 3 โดยมีขอบเชื่อมต่อกันระหว่างจอน้อยกว่า 1.8 มิลลิเมตร ระบบภาพ และเสียงรองรับการประชุมทางไกลร่วมกับหน่วยงานอื่นๆภายนอก และสามารถควบคุมความสว่างของไฟในห้องได้ผ่าน Control Touch Screen

ห้องประชุมสำหรับคลังข้อมูลน้ำ: จุดเด่นของห้องคือไมโครโฟนชุดประชุมชนิดฝังโต๊ะ ทำให้โต๊ะประชุมมีความสวยงาม และยังคงรักษาคุณภาพของเสียงได้เป็นอย่างดี ระบบภาพติดตั้ง VDO Wall ขนาด 55” แบบ 2×2 จอ และมีรอยต่อระหว่างจอบางกว่า 0.8 มิลลิเมตร บริเวณตำแหน่งประธานติดตั้งลิฟท์ยกพร้อมจอมอนิเตอร์ สามารถเลื่อนขึ้น-ลง และเก็บหน้าจอได้เมื่อไม่ใช้งาน ภายในห้องมีจอควบคุมระบบสัมผัส สำหรับควบคุมระบบภาพและเสียงภายในห้องประชุม และสามารถรับสัญญาณภาพและเสียงจากห้อง ห้องปฏิบัติการติดตามสถานการณ์ และห้องบัญชาการ (War Room) เพื่อนำมาวิเคราะห์สถานการณ์ในระหว่างการประชุมได้

รูปภาพ


 

เทคโนโลยี


    • AMX
    • ATLONA
    • AUDIO-TEHCNICA
    • BIAMP
    • CLOCKAUDIO
    • CRESTRON
    • EXTRON
    • IMAGSYSTEM
    • LUMENS
    • PHILIPS ENTERTAINMENT
    • QSC
    • SHURE
    • TANNOY