ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2

ผลงาน


ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 อาคารธานีนพรัตน์ และอาคารสภา ได้ติดตั้งอุปกรณ์ระบบโสตทัศนูปกรณ์ภายในห้องประชุมที่ใช้สำหรับการประชุมเพื่อการพิจารณาเรื่องสำคัญๆ อย่างเป็นทางการ การประชุมเพื่อการตัดสินใจในสถานการณ์พิเศษ ต้องสามารถรับข้อมูลที่สำคัญจากทุกๆ มิติ ทั้งจากระบบเน็ตเวิร์ค จากหน่วยงานสาขา หรือทุกๆ ข้อมูลที่จำเป็น เพื่อนำมาประกอบการตัดสินใจ ซึ่งบริษัทฯ ได้ติดตั้งระบบโสตทัศนูปกรณ์ที่ได้มาตรฐานมีคุณภาพระดับสูง และมั่นใจได้ว่าจะสามารถตอบสนองความต้องในอนาคตได้อย่างไม่บกพร่อง

รูปภาพ


 

เทคโนโลยี


   • DIS (SHURE)
   • Renkus-Heinz
   • Tannoy
   • Biamp
   • NEC
   • Draper
   • AMX (SVSI)
   • WolfVision
   • LYLN
   • Lumens
   • DNP
   • QSC
   • SONY
   • SAMSUNG
   • ATLONA
   • BrighSign
   • Midas
   • Da-Lite
   • TASCAM