ผู้จัดการโครงการ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • วางแผนงาน ควบคุมงบประมาณ บริหารงานก่อสร้างและทรัพยากรต่างๆประจำโครงการ
 • วางแผนและแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นภายในโครงการ
 • เข้าร่วมประชุมกับผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกบริษัท
 • บริหารโครงการ ควบคุมงานให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้และแล้วเสร็จตามสัญญา
 • บริหารงานผู้ใต้บังคับบัญชาให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามแผนที่วางไว้

คุณสมบัติ

 • เพศชาย อายุ ไม่เกิน 40 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมอิเล็คทรอนิค โทรคมนาคม ไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานโครงการ (งานราชการ, งานโรงแรม) ที่เกี่ยวข้องกับระบบเสียง ระบบภาพ ระบบไฟส่องสว่าง และระบบควบคุมอัตโนมัติจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ด้านงานหน้าสนามอย่างน้อย 5 ปี
 • สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี (TOEIC 500 คะแนนขึ้นไป)
 • มีประสบการณ์จากผู้รับเหมามาโดยตรง
 • ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office, Internet ได้ดี
 • มีทักษะการสื่อสาร การเจรจาต่อรอง และการนำเสนอ
 • มีภาวะผู้นำ มีทัศนคติที่ดี
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี และสามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี
 • สามารถไปทำงานต่างจังหวัดหรือต่างประเทศได้

สวัสดิการ

 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันสุขภาพ
 • โบนัสประจำปี
 • ท่องเที่ยวประจำปี
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • เงินกู้บริษัทฯ
 • อบรม-สัมมนาในประเทศและต่างประเทศ
 • เงินช่วยเหลือในโอกาสต่างๆ
 • รางวัลอายุงาน
 • ค่าน้ำมันรถยนต์ ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ ค่าโทรศัพท์ ค่าคอมมิชชั่น สำหรับตำแหน่ง Sales

ติดต่อ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท วิชัยเทรดดิ้ง (1983) จำกัด

เลขที่ 6/4 ถนนหัวหมาก แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร 02 – 7150888 ต่อ 190
E-mail : [email protected]
วันและเวลาทำการ : จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.30 น

นโยบายความเป็นส่วนตัว สำหรับผู้สมัครงาน