บริษัท วิชัยเทรดดิ้ง(1983) จำกัด ได้รับรางวัล PROJECT OF THE YEAR AWARDS 2021

บริษัท วิชัยเทรดดิ้ง(1983) จำกัด ได้รับรางวัล PROJECT OF THE YEAR AWARDS 2021

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ บริษัท วิชัยเทรดดิ้ง (1983) จำกัด ได้รับรางวัล Inavation Awards ติดต่อกันเป็นปีที่ 3 โดยในปีนี้บริษัทฯ ได้รับรางวัลในหมวด “The Best Education Project” จากโครงการ อาคารกิติยาคาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Kittiyakhan at Thammasat University, Thailand) โดยนิตยสาร Inavate โดยรางวัลนี้ได้มอบให้แก่โครงการที่ติดตั้งระบบโสตทัศนูปกรณ์ (Audio Visual System Integration) ที่มีความโดดเด่น ใช้เทคโนโลยีที่มีความทันสมัย ซึ่งได้มีการประกาศรายชื่อไปเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564 โดยงานนี้จัดขึ้นเป็นครั้งแรกทางออนไลน์
โดยตลอดระยเวลากว่า 38 ปี บริษัทฯมีความมุ่งมั่น และพัฒนาในด้านสินค้า และบริการที่มีคุณภาพ และระบบที่มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยคำนึงถึงความต้องการของลูกค้า วัตถุประสงค์การใช้งาน และความคุ้มค่าของการลงทุน รวมไปถึงการติดตั้งที่มีการติดตามและบริหารอย่างมืออาชีพ ให้แก่ลูกค้าทุกลุ่มองค์กร

อ่านเพิ่มเติม …

Kittiyakhan at Thammasat University