หอประชุมกองทัพเรือ

ผลงาน


ห้องเจ้าพระยา : ห้องสำหรับจัดเลี้ยง และใช้ในการจัดพิธีการสำคัญต่างๆ ของทางกองทัพเรือ โดดเด่นด้วยจอภาพ LED Wall ขนาด สูง 5 เมตร x กว้าง 8 เมตร ความละเอียด 1.89 พิกเซล ทำให้นำเสนอภาพได้คมชัดมากยิ่งขึ้น นับเป็นครั้งแรกที่หอประชุมเพิ่มการนำเสนอระบบภาพด้วย LED Wall ที่มีขนาดใหญ่อันดับต้นๆ ของหอประชุมในประเทศไทย นอกจากการใช้งานจอรับภาพ และโปรเจคเตอร์แบบปกติ รับ-ส่ง สัญญาณภาพ และเสียงด้วยระบบ Network (AV Over IP) ภายในหอประชุมติดตั้งกล้อง PTZ Camera เพื่อบันทึกบรรยากาศในการจัดงาน และสามารถส่งสัญญาณภาพ และเสียงไปยังห้องประชุมสัมมนาอื่นๆ หรือห้องรับรองภายในหอประชุมกองทัพเรือได้ สามารถควบคุมอุปกรณ์ระบบภาพ และเสียงผ่าน Control Touch Screen ที่ติดตั้งภายในห้อง จำนวน 4 จุด และควบคุมการใช้งานผ่านผู้ควบคุมงานจากห้อง Control Room ในกรณีที่ต้องการควบคุม ระบบเสียงที่มีความซับซ้อนได้อย่างสะดวก ระบบเสียงรองรับเทคโนโลยี Digital Dolby 7.1 ให้เสียงแบบ Surround ทำให้ได้ความละเอียดของเสียงได้รอบทิศทางมากยิ่งขึ้น และติดตั้งลำโพง Line Array ให้เสียงครอบคลุมทุกพื้นที่ภายในหอประชุม ซึ่งระบบภายในห้องเจ้าพระยาสามารถรองรับงานประชุมสัมนาจัดเลี้ยงและงานเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ได้เป็นอย่างดี
ห้องอรุณอัมรินทร์ : เป็นห้องจัดเลี้ยง และห้องรับรองในโอกาสสำคัญต่างๆ ติดตั้งจอรับภาพ และโปรเจคเตอร์จำนวน 4 ชุด รอบห้อง สามารถรับส่งสัญญาณภาพ และเสียงด้วยระบบ Network (AV Over IP) เช่นเดียวกับห้องเจ้าพระยา ภายในห้องเพิ่มจุดเชื่อมต่อบนพื้น เพื่อสร้างความยืดหยุ่นในการใช้งาน ในกรณีที่ต้องการขยายระบบภาพและเสียงในอนาคต หรือสามารถนำอุปกรณ์จากภายนอกมาใช้งานร่วมกับระบบเดิมในอนาคต ระบบเสียงติดตั้ง Ceiling Speaker โดยรอบภายในพื้นที่ และมีชุดเครื่องเสียง ชุด Move Portable ที่พร้อมรองรับการจัดงานสำคัญต่างๆ ของหน่วยงานได้นอกจากนี้ได้มีการติดตั้งระบบภาพ และ Switcher ภายในห้องรับรองและห้องประชุมต่างๆ ให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น
ห้องชมชลธี : ห้องที่มีความสำคัญอีกห้องหนึ่งของหอประชุมกองทัพเรือ เพราะเป็นห้องที่ใช้รับรองบุคคลสำคัญระดับประเทศ ใช้สำหรับชมพระราชพิธีสำคัญต่างๆ ทางชลมารค และรองรับงานจัดเลี้ยง ติดตั้งลำโพงติดเพดาน และมีชุดเครื่องเสียงแบบเคลื่อนย้าย เพื่อรองรับการใช้งานในโอกาสต่างๆ ระบบภาพติดตั้งจอรับภาพ และโปรเจคเตอร์ ควบคุมการใช้งานระบบภาพ และเสียงผ่าน Touch Screen Control เช่นเดียวกัน

รูปภาพ


 

เทคโนโลยี


    • ABSEN
    • AMX (SVSi)
    • AUDIO-TEHCNICA
    • LUMENS
    • MIDAS
    • QSC
    • RENKUS-HEINZ
    • TANNOY