ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขายโครงการ

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขายโครงการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • บริหารยอดขายสินค้าให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
 • บริหารทีมขายให้มีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย โดยมีส่วนร่วมในการติดตามงานขายและปิดการขาย
 • ขยายฐานลูกค้าใหม่และรักษาฐานลูกค้าเดิม
 • ให้คำแนะนำและช่วยเหลือทีมเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายโครงการในการเพิ่มยอดขาย
 • นำเสนอสินค้าและเทคโนโลยีใหม่ๆ

คุณสมบัติ

 • เพศชาย หรือ หญิง อายุ ไม่เกิน 40 ปี
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์, อิเล็คทรอนิกส์ หรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารทีมขายและงานขายสินค้าโครงการเกี่ยวกับธุรกิจระบบแสง เสียง ภาพ โดยติดต่อกับลูกค้างานโครงการ เช่น งานราชการ, งานโรงแรม และมีประสบการณ์ในการติดต่องานกับกลุ่มผู้ออกแบบ กลุ่มผู้รับเหมาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะในการวางแผนและกลยุทธ์การบริหารงาน
 • มีภาวะความเป็นผู้นำสูงและทำงานภายใต้สภาวะความกดดันได้ดี
 • มีรถยนต์เป็นของตนเอง สามารถทำงานเป็นทีมได้
 • มีทักษะด้านการเจรจาต่อรองและมีความสามารถด้านการติดต่อประสานงาน
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี ( TOEIC 500 คะแนนขึ้นไป)
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี

สวัสดิการ

 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันสุขภาพ
 • โบนัสประจำปี
 • ท่องเที่ยวประจำปี
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • เงินกู้บริษัทฯ
 • อบรม-สัมมนาในประเทศและต่างประเทศ
 • เงินช่วยเหลือในโอกาสต่างๆ
 • รางวัลอายุงาน
 • ค่าน้ำมันรถยนต์ ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ ค่าโทรศัพท์ ค่าคอมมิชชั่น สำหรับตำแหน่ง Sales

ติดต่อ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท วิชัยเทรดดิ้ง (1983) จำกัด

เลขที่ 6/4 ถนนหัวหมาก แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร 02 – 7150888 ต่อ 190
E-mail : [email protected]
วันและเวลาทำการ : จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.30 น

นโยบายความเป็นส่วนตัว สำหรับผู้สมัครงาน