สามย่านมิตรทาวน์ ฮอลล์ และสามย่าน โค-ออป

ผลงาน


สามย่านมิตรทาวน์ ฮอลล์ มีการวางระบบเป็นระบบ Networking ซึ่งสามารถส่งสัญญาณภาพ และเสียงผ่านระบบ Digital Networking ทำให้สามารถต่อเติมเพิ่มขยายระบบได้ภายในอนาคต ควบคุมการทำงานผ่าน Touch Control Panel โดยได้ติดตั้งจุดเชื่อมต่อระบบภาพ และเสียงโดยทั่วบริเวณทั้งบนพื้น บนผนัง และบนฝ้า สามารถติดตั้งจอ LED และจอแบบแขวนได้ทุกจุด ทำให้เกิดความยืดหยุ่นในการใช้งานภายในพื้นที่เป็นอย่างมาก ภายใน Exhibition Hall ยังติดตั้งจอรับภาพขนาดใหญ่ 300” จำนวน 2 จอ เพื่อรองรับการจัดกิจกรรมต่างๆภายในพื้นที่ ในส่วนของสามย่าน โค-ออป ลักษณะการใช้งานแบบ 24 ชม. เน้นการประชุม พื้นที่ที่เป็นจุดเด่นคือ โซน Amphitheater เนื่องจากเป็นพื้นที่เปิด และเชื่อมต่อกับโซนอื่นๆ ความพิเศษก็คือต้องการให้เสียงออกมารบกวนพื้นที่ข้างเคียงให้น้อยที่สุด ดังนั้นระบบเสียงที่ติดตั้งจึงเลือกใช้ลำโพงที่มีเทคโนโลยี Steerable Line Array Speaker เพื่อให้สามารถ Beam เสียงลงไปที่ตำแหน่งคนนั่งได้เฉพาะเจาะจง ซึ่งการติดตั้งลำโพงประเภทนี้โดยปกติจะติดตั้งบนผนัง แต่เราปรับการใช้งานมาติดตั้งบนฝ้าเพื่อควบคุมให้เสียงไม่กระจายออกไปข้างห้องมากนักถือว่าเป็นการปรับรูปแบบการใช้งาน Steerable Line Array Speaker ที่แปลกใหม่กว่าโครงการอื่นๆ โดยปัจจุบันทั้งสองพื้นที่มีการใช้งานเต็ม โดยเฉพาะพื้นที่ของสามย่าน โค-ออป ซึ่งมีการใช้งาน 24 ชม. ผลตอบรับที่ได้คือระบบภาพ และเสียงค่อนข้างดีสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การใช้งานโดยรวมเป็นที่น่าพอใจสำหรับลูกค้า

รูปภาพ


 

เทคโนโลยี


   • AMX
   • AUDIO-TECHNICA
   • BRIGHTSIGN
   • IMAGSYSTEM
   • LYLN/li>
   • QSC