SCB Academy

ผลงาน


บริษัทฯ ติดตั้งอุปกรณ์ระบบโสตทัศนูปกรณ์ โดยมีเทคโนโลยีที่มีความพร้อมต่อการพัฒนาศักยภาพของบุคคลากร สามารถตอบโจทย์ความต้องการของสถาบันได้เป็นอย่างดี โดยมีจุดเด่นที่การติดตั้งจอ LED WALL ขนาดใหญ่ ซึ่งมีจุดดวงบนจอแสดงผลขนาดเล็ก ทำให้ได้ภาพที่มีความละเอียด และคมชัด การปรับเปลี่ยนรูปแบบของหน้าจอมีความยืดหยุ่น ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนคอนเทนต์บนหน้าจอได้หลายรูปแบบตามความต้องการใช้งาน ภายในห้องอบรมของสถาบันฯ มีจุดเด่นตรงที่สามารถรับส่งสัญญาณภาพ สลับสัญญาณภาพจากห้องควบคุมไปยังห้องอบรมแต่ละห้องได้ มีการติดตั้งอุปกรณ์มาตรฐานที่นำมาใช้งานทั้งภาพ และเสียง ทำให้ผู้ใช้งานได้รับประโยชน์อย่างคุ้มค่า

รูปภาพ


 

เทคโนโลยี


  • QSC
  • TANNOY
  • Ceiling Loudspeaker
  • AMX (SVSi)
  • AUDIO-TECHNICA
  • MP STAR