Products

AMX : Acendo Vibe

AMX Acendo Vibe โซลูชั่นการประชุมทางไกล การออกแบบลำโพงเน้นรูปทรงมีความทันสมัยแบบซาวด์บาร์ เหมาะกับพื้นที่ทำงาน Working Space หรือภายในห้องประชุมขนาดเล็ก (Huddle Room)