Products

Cornered Audio : Ci5-V

Ci5 เป็นลำโพงอเนกประสงค์ full-range แบบ 2 ทาง ที่ให้กำลังขับสูง และให้เสียงเบสที่หนักแน่น ด้วยการกระจายเสียงที่กว้าง และสม่ำเสมอการครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด ทำให้ไม่จำเป็นต้องติดตั้งลำโพงหลายๆ ใบ