Products

DA-LITE : Fast-Fold Deluxe Screen System

จอพับแบบพกพา ที่เหมาะสำหรับงานเช่า และงานที่มีการเปลี่ยนสถานที่จัดงานที่มีความหลากหลาย คุณสมบัติการออกแบบในการพกพาใหม่นี้ ได้รวมถึงประสิทธิภาพกลไกการล็อคแบบขาต่อเฟรมที่ใช้งานง่าย และทนทาน