Product

INOGENI: U-BRIDGE

ตัวขยายสัญญาณ USB 2.0 (Video Camera and Audio) ได้ไกลสูงสุด 100 เมตร ผ่านสายแลน CAT 5e/6/7 เพียงเส้นเดียว U-BRIDGE ออกแบบมาเพื่อทำงานร่วมกับ อุปกรณ์ USB video และ USB audio สำหรับใช้งานธรรมดา จนถึง Professional

INOGENI: CAM230

ยกระดับการประชุมด้วยเครื่องสลับสัญญาณกล้อง USB และ HDMI ที่ใช้งานง่ายที่สุด ในราคาที่เหมาะสม CAM 230 ทำให้การสลับการใช้งานกล้องหลายตัว ทำได้อย่างราบรื่น อีกทั้งยังสามารถใช้กล้อง USB ได้มากถึง 2 ตัวและกล้อง HDMI อีก 1 ตัว

INOGENI: CAM300

CAM300 เครื่องสลับสัญญาณวิดีโอ ด้วยตัวเลือกแหล่งวิดีโอ 4 แหล่ง (switcher) ให้คุณได้รับประโยชน์จากการสลับสัญญาณได้อย่างราบรื่นในทันที และการเชื่อมต่ออัตโนมัติไปยังแอปต่างๆ โดยไม่ต้องมีไดรเวอร์

INOGENI: SHARE2

SHARE2U เครื่องแปลงสัญญาณ AV to USB Bridges ที่สามารถรับ Input 2 input เป็น HDMI หรือ USB ได้ และส่งสัญญาณ Output ออกไปเป็น HDMI หรือ USB ได้

INOGENI: U-CAM

U-CAM USB 3.0 to HDMI and USB converter เครื่องแปลงสัญญานจาก USB Input มาเป็น HDMI และ USB เพื่อใช้ในงานระบบ Conference U-CAM เชื่อมต่อกล้องกับกล้อง USB เข้ากับ HDMI input ของ CODEC

INOGENI: TOGGLE BYOD

TOGGLE USB 3.0 PRO AV Switcher ของ INOGENI ช่วยให้ทุกคนในห้องประชุมสามารถเข้าถึงอุปกรณ์ USB คุณภาพสูง (กล้อง, ไมโครโฟน) ได้ภายในไม่กี่วินาที

INOGENI: SHARE2U

SHARE2U เครื่องแปลงสัญญาณ AV to USB Bridges ที่สามารถรับ Input 2 input เป็น HDMI หรือ USB ได้ และส่งสัญญาณ Output ออกไปเป็น HDMI หรือ USB ได้ และยังเพิ่ม ฟังก์ชั่น Picture-in-Picture เข้ามาในตัวเครื่อง

INOGENI: 4KX-PLUS Ultra HD to USB 3.0 

4KX-PLUS Converter HDMI to USB เครื่องแปลงสัญญานจากระบบ AV มาเป็น USB เพื่อการใช้งาน Conference ช่วยแปลงสัญญาณจากกล้อง Ultra HD เป็น USB 3.0

INOGENI: 4KXUSB3 4K Ultra HD to USB 3.0

4KXUSB3 Converter HDMI to USB เครื่องแปลงสัญญานจากระบบ AV มาเป็น USB เพื่อการใช้งาน Conference ช่วยแปลงสัญญาณจากกล้อง Ultra HD เป็น USB 3.0