Product

Sennheiser: TeamConnect Ceiling Medium

สัมผัสคุณภาพเสียงคมชัด​ ด้วยไมโครโฟนแบบติดเพดาน Sennheiser TeamConnect Ceiling Medium​ เหมาะสำหรับห้องประชุมขนาดกลาง

Sennheiser: TeamConnect Ceiling 2

ยกระดับการประชุมของคุณให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ด้วย ไมโครโฟนแบบติดเพดาน Sennheiser TeamConnect Ceiling 2​ เหมาะสำหรับห้องประชุมขนาดใหญ่