Products

TASCAM: CD-400U

เครื่องเล่น Media Player รุ่นล่าสุดจาก TASCAM รุ่น CD-400U ที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีแบบไร้สาย รวมไปถึงเทคโนโลยี Solid State ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด เพื่องานเสียงที่มีคุณภาพระดับมืออาชีพ