TANNOY: CVS1.0 SERIES

TANNOY CVS1.0 SERIES

TANNOY: CVS 4

ลำโพงติดเพดาน TANNOY CVS 4 ขนาด 4" กำลังขับ 40 วัตต์

TANNOY: CVS 6

ลำโพงติดเพดาน TANNOY CVS 6 ขนาด 6" กำลังขับ 60 วัตต์

TANNOY: CVS 8

ลำโพงติดเพดาน TANNOY CVS 8 ขนาด 8" กำลังขับ 60 วัตต์

TANNOY: CVS 301

ลำโพงติดเพดาน TANNOY CVS301 ขนาด 3" กำลังขับ 20 วัตต์

TANNOY: CVS 401

ลำโพงติดเพดาน TANNOY CVS 401 ขนาด 4” กำลังขับ 30 วัตต์

TANNOY: CVS 601

ลำโพงติดเพดาน TANNOY CVS 601 ขนาด 6.5” กำลังขับ 50 วัตต์

TANNOY: CVS 801

ลำโพงติดเพดาน TANNOY CVS 801 ขนาด 8” กำลังขับ 90 วัตต์

TANNOY: CVS 801S

TANNOY CVS 801S เป็นลำโพงซับวูฟเฟอร์ติดเพดาน ขนาด 8” กำลังขับ 100 วัตต์

TANNOY: CVS 801S LZ

TANNOY CVS 801S LZ เป็นลำโพงซับวูฟเฟอร์ติดเพดาน ขนาด 8” กำลังขับ 100 วัตต์