วชิราวุธวิทยาลัย

ผลงาน


ห้องอเนกประสงค์ ระบบเสียงใช้ลำโพงคู่หน้าแบบไลน์อาเรย์เพื่อให้คุณภาพเสียงที่ชัดเจนครอบคลุมทุกพื้นที่ ระบบภาพใช้เทคโนโลยีในการรับ-ส่งสัญญาณภาพ HDMI บนสาย Fiber Optic สามารถควบคุมการรับ-สัญญาณ และอุปกรณ์จากห้องควบคุมส่วนกลาง และยังสามารถควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ภายในห้อง ผ่านจอระบบสัมผัสไร้สาย ระบบไฟสว่างบนเวทีใช้โคมไฟส่องเวที ชนิด LED แบบ Profile, FERSNEL โคมไฟแบบ LED Par RGBW โคมไฟ Moving Head ชนิด Spot เพื่อเพิ่มสีสันให้แก่กิจกรรมต่างๆ บนเวที
ห้องประชุม 302 ระบบเสียงติดตั้งชุดประชุมไร้สายภายในห้อง สามารถเคลื่อนย้าย หรือปรับให้เหมาะสมเพื่อการใช้งานที่คล่องตัว ระบบภาพใช้อุปกรณ์สลับสัญญาณภาพ HDMI แบบแมททริก 4:4 มีเครื่องฉายภาพ และจอควบคุมอัตโนมัติแบบติดผนัง เพื่อควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ ภายในห้อง ซึ่งตอบโจทย์การใช้งานที่ทันสมัย มีความยืดหยุ่น และเข้ากับเทคโนโลยีปัจจุบัน

รูปภาพ


 

เทคโนโลยี


  • QSC
  • TOA
  • BIAMP
  • EXTRON
  • PHILIPS SELECON
  • PHILIPS SHOWLINE
  • ROBE
  • AMX