NEWS & EVENTS

โปรแกรมสุดพิเศษ สำหรับลูกค้า Vichai Group และ Lumens

โปรแกรมสุดพิเศษ ลุ้นรับตั๋วเครื่องบินไป-กลับไต้หวัน และที่พัก Veranda Resort M Gallery ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องเป็น Dealer ของบริษัท วิชัยเทรดดิ้ง (1983) จำกัด, บริษัท เครื่องเสียง จำกัด และบริษัท ดิจิตคอนโทรล จำกัด เท่านั้น

ภาพบรรยากาศงาน InfoComm SEA 2019 ใน Booth “VICHAI GROUP”

งานแสดงเทคโนโลยีระบบภาพและระบบเสียง (AV) กับงาน InfoComm SEA 2019 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 15 – 17 พ.ค. 62 ที่ผ่านมา ณ ไบเทคบางนา

Vichai Trading (1983) รับรางวัล Best Hospitality Project 2019

งานประกาศผลรางวัล InAVation Award 2019 ที่เพิ่งผ่านพ้นไป บริษัท วิชัยเทรดดิ้ง (1983) จำกัด ได้รับงานวัลผลงานโครงการยอดเยี่ยมสาขา Hospitality Project

One Bangkok

โครงการ One Bangkok เป็นพื้นที่ผสมผสานพื้นที่ใช้สอยต่างๆอย่างสร้างสรรค์ ด้วยจุดมุ่งหมายที่จะเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร ให้เป็นจุดหมายปลายทางระดับโลก พร้อมยกระดับภาพลักษณ์ของประเทศสู่เวทีโลก

SCB Academy

SCB Academy จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาความรู้ และความสามารถให้แก่ พนักงานของธนาคาร เพื่อให้พร้อมสำหรับการก้าวไปสู่การเป็น Digital Bank ในอนาคต โดยพื้นที่ภายในโครงการ อยู่ภายในอาคารอีสทาวเวอร์ ชั้น 18 – 19

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) (สสนก.)

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) (สสนก.) เป็นหน่วยงานที่สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทำหน้าที่ในการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านการจัดการทรัพยากรน้ำและการเกษตร

หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก่อตั้งขึ้นในปี 2460 โดยเป็นหนึ่งในสถาบันอุดมศึกษาที่มีเกียรติและชื่อเสียงโด่งดังที่สุดของไทย หอประชุมใหญ่ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี 2482 โดยได้แรงบันดาลใจจากสถาปัตยกรรมศิลปะแบบไทย

ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2

ศาลาว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มีโครงการจัดสร้างครุภัณฑ์ประกอบอาคาร จัดหาครุภัณฑ์ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อติดตั้งที่อาคารธานีนพรัตน์ และอาคารสภา ซึ่งตั้งอยู่ในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2

ธนาคารกรุงไทย

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เป็นสถาบันการเงินที่มีกระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานรัฐที่กำกับดูแล ปัจจุบันมีสาขาทั้งสิ้น 1210 สาขา โดยธนาคารกรุงไทยอาคารนานาเหนือ มีความต้องการงานปรับปรุง และพัฒนาระบบโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุมผู้บริหาร 21 ที่นั่ง ชั้น 16

Sofitel So Bangkok

โซฟิเทล โซ กรุงเทพฯ เป็นอาคารสูง 30 ชั้น ตั้งตระหง่านกลางใจเมืองหลวง ผนังด้านหน้าอาคารที่สวยงามของโรงแรมแห่งนี้ช่วยตอกย้ำถึงความตระหง่านเหนือขอบฟ้าของกรุงเทพฯ ตัวโรงแรมทอดเงาอยู่บริเวณมุมถนนสาทรเหนือตัดกับถนนพระราม 4

SE Asia Center (SEAC)

ศูนย์พัฒนาผู้นำและผู้บริหารระดับสูง ผู้ดำเนินธุรกิจด้านการให้บริการด้านการศึกษา และการฝึกอบรม โดยให้บริการเช่าห้องประชุมเพื่อการอบรมพัฒนาศักยภาพ ให้แก่เจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน และองค์กรต่างๆ

วชิราวุธวิทยาลัย

วชิราวุธวิทยาลัย เป็นโรงเรียนประจำชายล้วน สถาปนาขึ้นโดยพระบาทสมเด็จ-พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ภายในโครงการ ทางโรงเรียนต้องการให้บริษัทฯ จัดหาโสตทัศนูปกรณ์เพื่อใช้งานภายในห้องอเนกประสงค์ และห้องประชุม 302

OUR PARTNERS

OUR SERVICE & ABOUT US

VICHAI TRADING (1983)Co.,LTD.

The four companies of Vichai Group and one joint venture company operates independently but together they provide a comprehensive suite of AV products and services. Learn more about the comprehensive suite of services that we offer or view noteworthy past projects in various markets we operate in

VICHAI TRADING (1983) CO., LTD.

Full service Professional
AV Systems Integrator