Conference Systems

เพิ่มประสิทธิภาพในการประชุมและการประสานงาน ด้วยการคัดสรรอุปกรณ์การประชุมดีไซน์สวยงาม มาพร้อมเทคโนโลยีทันสมัยครบครัน ผสมผสานกับอุปกรณ์ภาพและเสียงทันสมัย เพื่อสร้างระบบประชุมที่เหมาะสำหรับการประสานงานทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นแบบกลุ่มย่อยหรือการประชุมขนาดใหญ่ที่มีผู้เข้าร่วมงานหลายร้อยคน ไม่เพียงช่วยให้การสื่อสารเป็นไปอย่างชัดเจนเท่านั้น แต่ยังเพิ่มประสิทธิภาพในการประชุม สร้างความน่าเชื่อถือและแสดงให้เห็นถึงศักยภาพความพร้อมขององค์กรของคุณอีกด้วย

We designs, installs, and supports state-of-the-art conferencing and interpretation facilities of all sizes; from small meeting rooms to large conference halls with a capacity of over hundreds of participants. Our award winning conference and interpretation solutions not only allow intuitive and clear communication, but also enhance the impression and trustworthiness of your organization.

Conference Solution

Televic Conference – ปัจจัยสำคัญ สำหรับการประชุมในองค์กรของคุณ

จัดการประชุมในหน่วยงานด้วยระบบเสียงทรงคุณภาพ กล้องอัตโนมัติ และระบบเสริมอย่างการบันทึกการประชุม และการลงคะแนนทางอิเล็กทรอนิกส์ (และอื่น ๆ อีกมากมาย)

Televic Conference – Confidea Flex l G4 Wireless

ให้การประชุมยุคใหม่ง่ายดายยิ่งขึ้น ด้วย Confidea Flex l G4 Wireless เทคโนโลยีไร้สายและไร้กังวล 100%