รวมวิดีโอสอนการใช้งาน QSC Touchmix


TouchMix Aux Mixing – Part 1: Introduction to Auxes and Monitor mixing
แนะนำการใช้งานการส่งสัญญาณเสียงไปยัง Auxes ของ TouchMix และการใช้งาน Monitor เราพบว่า หลายๆ ท่านที่ Mix เสียงในงานแสดงสดอาจมีความเข้าใจผิด หรือสับสนเกี่ยวกับการส่งสัญญาณเสียงไปยัง Output Auxiliary เรามาเรียนรู้วิธีการตั้งค่าการใช้งานฟังก์ชั่น Aux และส่งสัญญาณเสียงไปยัง Monitor ในงานแสดงสดได้ใน Video นี้

| Video – Part 1 |


TouchMix Aux Mixing – Part 2: How to route effects to monitors
วิธีการส่ง effects ไปยัง Monitor ใน Video นี้ เรามาพูดถึง วิธีการตั้งค่า และส่ง effects ไปยัง Monitor Output เพื่อกระตุ้นนักแสดงบนเวที ให้เข้าถึงอารมณ์ดนตรีได้ดียิ่งขึ้น

| Video – Part 2 |


TouchMix Aux Mixing – Part 3: How to get the main mix on an Aux
วิธีการส่งสัญญาณเสียงไปยัง Aux ให้เหมือนกับเสียง Main ใน Video นี้ เราจะแนะนำวิธีการ Copy หรือ Mirror สัญญาณเสียงที่ส่งออก AUX ให้เหมือนกับ สัญญาณ Main ตั้งแต่สัญญาณขาเข้าไปจนถึงสัญญาณขาออก ไปยังลำโพงเสริม, อุปกรณ์บันทึกเสียง หรือระบบ broadcast

| Video – Part 3 |


TouchMix Aux Mixing – Part 4: How to run a subwoofer from an Aux
การใช้งานและตั้งค่า Subwoofer ให้ส่งเสียงออกจาก Aux ใน Video นี้ เราจะแนะนำการตั้งค่า และใช้งานลำโพง Subwoofer

| Video – Part 4 |


QSC TouchMix-30 Pro Application: Using 3rd party plug-ins with TouchMix 30-Pro
แสดงวิธีการใช้งาน โปรแกรมปรับแต่งเสียง ร่วมกับ TouchMix 30-Pro โดยการ Plug-in กับอุปกรณ์ 3rd party แบบ Real-Time ในโหมด USB Computer Interface ด้วย Waves MultiRack หรือ DAW เช่น Pro Tools, Logic, Studio One หรือ Ableton Cubase เป็นต้น

| Video – QSC TouchMix-30 Pro Application |