บริษัท ออโตเมชั่น เซอร์วิส จำกัด

บริษัท ออโตเมชั่น เซอร์วิส จำกัด
929,929/1 ซ.พัฒนาการ 30
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

โทร. 02-319-9994 # 222
www.automation.co.th