บริษัท ชัยบูรณ์อีเล็คโทรนิคส์ จำกัด

บริษัท ชัยบูรณ์อีเล็คโทรนิคส์ จำกัด
เลขที่ 3601/148-149 ถนนสุดประเสริฐ แขวงบางโคล่
เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120

โทร.02-291-4094-5
www.chaiboon.com