โรงแรม นิกโก้ แบงคอก

ผลงาน


ห้องฟูจิ แกรนด์ บอลลูม: ห้องจัดเลี้ยงขนาดใหญ่ ถูกออกแบบให้รองรับการจัดกิจกรรมการหลากหลายรูปแบบ การประชุมสัมมนา หรืองานจัดเลี้ยง ภายในติดตั้งจอรับภาพขนาดใหญ่จำนวน 3 จอ สามารถสลับสัญญาณภาพไปมาระหว่างจอได้ ติดตั้ง Video Camera เพื่อชมภาพบรรยากาศภายในงาน และภาพผ่านจอมอนิเตอร์ในห้องควบคุม นอกจากการควบคุมระบบแสงสีเสียงผ่านไอแพดแล้ว ยังสามารถควบคุมการทำงานของภาพ และเสียงผ่านจอทัชสกรีนบนผนังได้เช่นเดียวกัน
ห้องประชุม และห้องเทรนนิ่ง: ที่ออกแบบให้ใช้งานได้อย่างเรียบง่าย โดยมี ระบบเสียง ระบบภาพ และจุด Inlet สำหรับรับส่งสัญญาณ ภายในห้อง จุดเด่น สามารถรับส่งสัญญาณภาพระหว่างห้องได้ ควบคุมการทำงานผ่านจอทัชสกรีนสามารถแยกระบบแบบแยกห้อง หรือรวมห้อง โซนพื้นที่ส่วนกลางอย่างห้องอาหารทั้ง 2 พื้นที่ หรือโซนฟิตเนสออกกำลังกายติดตั้งระบบเสียงแบบ BGM มีลำโพง Ceiling บริเวณโดยรอบ มีหน้าจอ Keypad เพื่อควบคุมการปล่อยเสียงตามพรีเซ็ต เพิ่ม-ลดเสียง จึงง่ายต่อการใช้งานของผู้ควบคุมระบบ

รูปภาพ