กลุ่มบริษัทวิชัย คว้า 2 รางวัลจากงาน Inavate APAC Awards 2023