“กลุ่มบริษัทวิชัย” จัดงานฉลองครบรอบ 40 ปี The Journey of Friendship