[rev_slider_vc alias=”career”]

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัววิชัย

กลุ่มบริษัทวิชัย ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2526 มีบริษัทในเครือทั้งหมด 4 บริษัท กลุ่มบริษัทเรา นำเข้าและจัดจำหน่าย รับออกแบบ จัดหาและติดตั้งระบบโสตทัศนูปกรณ์แสง สี เสียง รวมไปถึงการดูแลหลังการขายแบบครบวงจร นับตั้งแต่ก่อตั้งมาเราได้เติบโตและขยายธุรกิจอย่างรวดเร็ว จนเป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัทชั้นนำในประเทศไทยด้านระบบเสียง ภาพและแสงสว่างพิเศษ วิสัยทัศน์ของเราคือ การเป็น “กลุ่มบริษัทที่มีระบบบริการแบบครบวงจร เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าด้วยสินค้าที่มีคุณภาพ เทคโนโลยีที่ล้ำสมัย ทีมงานมืออาชีพที่ได้รับการฝึกอบรมเป็นอย่างดี และการบริการหลังการขายที่มีประสิทธิภาพ” เพื่อรองรับวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกล และการดำเนินการขยายตัวของธุรกิจ เราจึงเปิดรับสมัครพนักงานที่รักความก้าวหน้าและมีความมุ่งมั่น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จ

สวัสดิการ

สวัสดิการด้านอาชีพและอนาคตของพนักงาน

โบนัส

บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายโบนัสให้กับพนักงานในรูปแบบ Profit sharing โดยแบ่งผลกำไรที่บริษัทได้รับให้กับพนักงานเสมือนทุกคนคือคนสำคัญในครอบครัวของเรา

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

เป็นกองทุนที่จัดตั้งเพื่อเห็นถึงความสำคัญในการสร้างหลักประกันความมั่นคง ความปลอดภัย และประโยชน์ที่ได้รับทางด้านการออมเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

การฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ ตลอดจนต่างประเทศ

การให้ความรู้ และพัฒนาศักยภาพ ให้กับพนักงานเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีการส่งเสริม ตลอดจนพัฒนาให้เกิดความความรู้และความชำนาญให้เป็นมืออาชีพอย่างต่อเนื่อง

รางวัลที่ได้จากอายุงาน

เรามีความเชื่อมั่นว่าบุคลากรทุกคนที่ได้ร่วมกันทำงานกับบริษัทในระยะเวลาอันยาวนานภายใต้ครอบครัวเดียวกันทุกคนเป็นคนสำคัญ

สวัสดิการด้านความเป็นอยู่ของพนักงาน

ประกันสุขภาพ / ประกันชีวิตและอุบัติเหตุ

เราเห็นถึงความสำคัญในการดูแลเอาใจใส่สุขภาพของพนักงานทุกคน ตลอดจนได้ดูแลให้ครอบคลุมสำหรับสำหรับการประกันชีวิตและอุบัติเหตุตลอด 24 ชั่วโมง

การตรวจสุขภาพประจำปี

ให้พนักงานได้รับการตรวจสุขภาพประจำปีจากโรงพยาบาลที่น่าเชื่อถือ

เงินช่วยเหลือพนักงาน

เรามีสวัสดิการช่วยเหลือพนักงาน ได้แก่เงินกู้ฉุกเฉิน, ประสบภัยต่างๆ และเสียชีวิต

กิจกรรมและการท่องเที่ยว

เพื่อพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีระหว่างพนักงาน ในการทำงานร่วมกันเป็นทีม

ตำแหน่งที่รับสมัคร

[vc_tta_accordion][vc_tta_section title=”Sales Engineer” tab_id=”1517215786719-68fb6328-2119″]

2 Positions

Responsible Jobs:

 • Achieve sales target
 • Find new clients and build long term relationship
 • Visit clients to present product, sales and follow up
 • Developing technical and application knowledge for field applications

Qualifications:

 • Male age of 25 – 30 years
 • Bachelor’s degree in Engineering major Electronics, IT,  Computer Science or related fields
 • 1-2 years work experience in audio visual business and sales is more advantage
 • Good level technical, excellent negotiating and communication skills
 • Self-motivated with the ability to work independently
 • Friendly, service-minded and keen interest in learning new things
 • Able to work in multiple tasks and under pressure while maintaining a positive attitude
 • Able to communicate effectively in English and PC skill are required
 • Having own car is essential

Welfare Benefits:

 • Provident Fund
 • Group Health Insurance
 • Group Life Insurance
 • Bonus
 • Company Trip
 • Annual Check Up
 • Training
 • Long Service Year
 • Commission, Car Insurance, Oil & Telephone Allowance for Sales position

Interested candidates please submit full English resume with expected salary, recent photo, copies of degree certificates, transcript and reference person to:

E-mail: [email protected]

Vichai Trading (1983) Co., Ltd
419 Soi Sukhumvit 63 (Ekkarmai)
North Khlongton, Wattana

Bangkok 10110

Tel: 02-7150888, 02-7150860
Fax: 02-7150960 – 61
www.vichai1983.co.th

[/vc_tta_section][vc_tta_section title=”เจ้าหน้าที่สนับสนุนระบบ SAP” tab_id=”1513917974019-677972fb-ce07″]

จำนวน 1 ตำแหน่ง

หน้าที่ความรับผิดชอบ


 • จัดเตรียมและดูแลเอกสารของฝ่ายขาย สรุปและจัดทำรายงานการขาย ดูแลข้อมูลประวัติลูกค้า
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนงานขายและงานด้านการตลาดให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

คุณสมบัติ


 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิปริญญาตรีสาขาบริหาร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านงาน Admim อย่างน้อย 2 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความเชี่ยวชาญในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office อยู่ในระดับดี
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษสามารถติดต่อสื่อสารได้
 • มีทักษะในการประสานงานและทักษะการสื่อสารดี
 • มีความรับผิดชอบสูง มนุษย์สัมพันธ์ดี มีทักษะในการทำงานเป็นทีม
 • สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้ และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

ติดต่อสมัครงาน


โทร: 02.715.0888 | 02.715.0860
อีเมล์: [email protected]
ที่อยู่: ไปที่หน้า ติดต่อเรา

[/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Sales Support & Marketing Admin” tab_id=”1513917974068-b02326e2-af05″]

จำนวน 1 ตำแหน่ง

หน้าที่ความรับผิดชอบ


 • จัดเตรียมและดูแลเอกสารของฝ่ายขาย สรุปและจัดทำรายงานการขาย ดูแลข้อมูลประวัติลูกค้า
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนงานขายและงานด้านการตลาดให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

คุณสมบัติ


 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิปริญญาตรีสาขาบริหาร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านงาน Admim อย่างน้อย 2 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความเชี่ยวชาญในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office อยู่ในระดับดี
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษสามารถติดต่อสื่อสารได้
 • มีทักษะในการประสานงานและทักษะการสื่อสารดี
 • มีความรับผิดชอบสูง มนุษย์สัมพันธ์ดี มีทักษะในการทำงานเป็นทีม
 • สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้ และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

ติดต่อสมัครงาน


โทร: 02.715.0888 | 02.715.0860
อีเมล์: [email protected]
ที่อยู่: ไปที่หน้า ติดต่อเรา

[/vc_tta_section][/vc_tta_accordion]

Apply Now