บริษัท วิชัยเทรดดิ้ง(1983) จำกัด ได้รับรางวัล Inavate APAC Awards in 2022